Devlet su işleri memur alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

Devlet su işleri memur alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

– ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3 – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru
formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.
Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 – BAŞVURU TARİHİ
Başvurular; 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 17 Ocak 2020 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama
yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak
kazanacaktır.

6 – SINAV TARİHİ VE YERİ
Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 22 Ocak 2020
tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir