Epdk 20 temizlik görevlisi alımı yapacak! Şartlar nedir?

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu EPDK, Türkiye iş kurumu üzerinden verdiği ilan ile 20 temizlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Temizlik görevlisi alımı için deneyim şartı aranmamakta olup, orta öğretim mezunu adaylar arasından alımı yapılacağı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibari ile Temizlik Görevlisi kadroları için 29 yaşından gün almamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.
 7. Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.
 8. İşe alınacak adayların deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 9. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında işveren tarafından sonlandırılabilecektir.
 10. Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

II – BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede yer alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 10/02/2020 – 14/02/2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No:4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna elden teslim edilecektir. Teslim tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr duyurulacaktır.
 2. Kurum tarafından başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler, Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.
 3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacaktır.
 4. Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 27/02/2020 tarihinde ANKARA’da Noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.
 5. Adaylar kura çekimini izleyebilecektir.
 6. Kura sonucunda belirlenen adaylardan istenilecek belgeler ve teslim zamanı, Kurum internet sitesinde www.epdk.gov.tr ayrıca duyurulacaktır.

Daha fazla detay için iskur.gov.tr adresine giderek ilan detaylarını inceleyebilirsiniz.

https://www.memurhaber365.com/epdk-20-lise-mezunu-temizlik-gorevlisi-alimi-yapacak-867.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir