Türkiye Şeker Fabrikaları 1090 sürekli işçi alımı 2020

Türkiye Şeker Fabrikaları 1090 sürekli işçi alımı 2020

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞÇİ (MESLEK LİSESİ, LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU) ALIMI HAKKINDA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli
çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve
27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden
yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR’un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren
öğrenilebilir.
3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına
nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b
maddesi kapsamında sözleĢmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına atanamayacaklardır.
4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir