Yargıtay hizmetli alımı için ilan yayınladı

Yargıtay Başkanlığı genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından hizmetli kadrosu için personel alımı yapacağını ilan etti. Hizmetli kadrosuna başvuru sağlamak isteyen adaylar aşağıdan genel ve özel şartları inceleyebilir ve belirtilen tarihler içerisinde iş başvuru aşamasına geçebilirler.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak. b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

c) Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat, Elektrik, Asansör, Soğutma ve İklimlendirme, Mobilya ve Dekorasyon) pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 13/12/1984 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

d) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

g) Sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a. KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

b. Sözlü sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

c. Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuru tarihi: Başvurular, 09/12/2019 tarihinde başlayıp, 13/12/2019 tarihi mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir.

b) Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tarihçe
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yüksek mahkemenin 19. yüzyıla kadar hiçbir izi yoktu. “Divan-ı Ahkam-ı Adliye” (Adli Kararlar Mahkemesi) olarak adlandırılan İlk Temyiz Mahkemesi, 6 Mart 1868’de Abdülaziz döneminde kuruldu. Yargıtayın ilk başkanı Ahmet Cevdet Paşa idi. Halep valisi, kuruluşu için büyük çaba harcadı. Mahkeme üyelerinin üçte ikisi müslüman topluluklardandı. Diğerleri azınlıktı (müslüman olmayan topluluklar).

Yüksek mahkemenin adı “Divan-ı Ahkam-ı Adliye”, 18.6.1879 tarihinde mahkemeler vakfı tarafından “Mahkeme-i Temyiz” (Temyiz Mahkemesi) olarak değiştirildi.

Mahkeme-i Temyiz, dava dosyalarını 7 Haziran 1920’de Sivas’ta (Orta Anadolu Bölgesinde bulunan bir il), Osmanlı Devleti’nin yerini alacak olan Türk Millet Meclisi hükümeti tarafından kurulan Temyiz Temyiz Kurulu’na (Muvakkat Temyiz Heyeti) devretti. yıkımı üzerine.

Temyiz Temyiz Kurulu, 14 Kasım 1923’te Sivas’tan Eskişehir’e (Orta Anadolu Bölgesinde bir başka il) 371 sayılı yasa ile taşındı, çünkü Eskişehir kavşaklardaki konumu nedeniyle daha iyi ulaşım olanaklarına sahipti. Komitenin adı, 14 Kasım 1923 tarihinde Temyiz Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi) olarak değiştirildi.

1935’te Temyiz Mahkemesi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti ve tüm kamu kurumlarının bulunduğu Ankara’da ünlü Avustralyalı mimar Prof.Clemens Holzmeister tarafından yaptırılan yeni binasına taşındı. Yeni bina diğer binalara göre oldukça moderndi.

10 Ocak 1945’te Yargıtayın adı Yargıtay olarak değiştirildi. 4695.

En son kanun no. Yargıtay adına 2797, 4 Şubat 1983’ten beri kullanılmaktadır.

İlan tam metni için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir